Единични посещения

Единичните посещения при нас таксуваме, както следва:

  • първо изкачване – 5 лв;
  • всяко следващо – 3 лв.

Люлка пандюл – 5 лв. без катерения, 3 лв. в комбинация с тях.

На стената винаги е наличен колега, който осигурява всички и напътства начинаещите. В случай обаче, че вече имате някакъв опит и дойдете с другарче, за да се осигурявате един-друг, няма да ви таксуваме на брой изкачвания. Всеки от двамата катерещи ще заплати 6 лв. за цялата тренировка.